Професійна діяльність:

У 1990 р. закінчив з відзнакою Харківське вище військове командно-інженерне училище ракетних військ імені маршала Крилова М. І. за спеціальністю «Системи управління та зв’язку» та отримав кваліфікацію радіоінженер.

З 1990 по 1996 рр. служба у Збройних Силах на посадах – інженер та старший інженер обчислювального відділення обчислювального центру.

У 1996 році працював у Поштово-пенсійному банку «Аваль» на посаді інженер з безпеки інформації відділення автоматизації.

З 1997 по 2003 рр. на посадах: слухач ад’юнктури; старший викладач й доцент кафедри зв’язку та автоматизованих систем управління Національної академії Прикордонних військ України, м. Хмельницький.

З 2003 по 2019 рр. на посадах: доцент й старший викладач для 1-го факультету кафедри зв’язку та інформатизації; слухач докторантури; професор кафедри оперативного мистецтва; начальник докторантури – головний науковий співробітник Національної академії Державної Прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, м. Хмельницький.

Начальник відділу організації освітньої діяльності навчально-наукового інституту підготовки керівних кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 2019-2020 рр.

Професор кафедри інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету з 20.02.2020 р. по 31.08.2020 р.

Наукова діяльність:

Кандидат наук з 2001 р. за спеціальністю 20.02.14 – озброєння і військова техніка. У дисертації досліджувались питання захисту інформації у корпоративних мережах.

Доктор технічних наук з 2013 р. за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. У дисертації досліджувались питання інтелектуальної підтримки прийняття рішень.

Доцент за кафедрою зв’язку та інформатизації з 2002 р.

Професор за кафедрою оперативного мистецтва з 2013 р.

Наукове керівництво здобувачами, які одержали документ про присудження наукового ступеня кандидата наук: Онищук С.В. (2016), Андрушко В.З. (2017), Михайленко О.В. (2017), Єгоров В.С. (2018), Березенський Р. В., 2019.,  Меленчук В. М., 2019.

Член редакційної колегії наукового видання «Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького: серія військові та технічні науки», включеного до переліку наукових фахових видань України з 2013 р. по т.ч.

Офіційний опонент з 2013 по 2021 роки по 11 дисертаційним роботам за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології.

Член спеціалізованої вченої ради при Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького СРД 70.705.01 та СРД 70.705.05 з 2016 по т.ч. (спеціальності: 21.02.02 – охорона державного кордону та 20.02.14 – озброєння і військова техніка).

Член спеціалізованої вченої ради при Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності К 35.874.02 з 2014 по 2019 рр. (спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.22 – управління  проектами і програмами).

Сфери наукової діяльності:

захист інформації;

інтелектуальний аналіз даних.

Загальна кількість публікацій:

більше 130 (ста тридцяти).

Співавтор 5 навчальних посібників.