У 1987 році закінчила Чернівецький державний університет за спеціальністю математика;  кваліфікація: математик, викладач.

З 1988 р по сьогоднішній день працюю в Хмельницькому національному університеті.

У 2002р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності: 01.01.07 – обчислювальна математика.

Тема дисертації : Некласична теорія мажорант і діаграм Ньотона функцій,заданих таблично, та її застосування. У 2006 р здобула вчене звання доцент кафедри прикладної математики.

Автор понад 60 наукових статей та 3 навчально-методичних посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання:

1.Дистанійний курс № 538. Чисельні методи в інформатиці. Сертифікат № 497. Затверджено рішенням Науково-методичної ради університету. Протокол № 9 від 25. 05. 2018 р.

2.Грипинська Н.В. Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних технологіях: методичні вказівки до самостійної роботи студентів спеціальності 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 113 «Прикладна математика» / Н.В. Грипинська, П.М. Радюк. –Хмельницький: ХНУ, 2019. – 183 с. Сертифікат №21е/19

3.Грипинська Н.В. Чисельні методи: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» / Н.В. Грипинська, П.М. Радюк. – Хмельницький: ХНУ, 2019 – 82 с.

Сертифікат №22е/19.

Сфери наукової діяльності:

  • Чисельні методи
  • Математичне моделювання та методи оптимізації

Предмети:

  • Вища математика
  • Чисельні методи
  • Методи інтелектуального аналізу даних в інформаційних системах
  • Диференціальні рівняння та якісний аналіз
  • Методи оптимізації та дослідження операцій
  • Комп’ютерна логіка

Член журі IІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році.

Наказ Хмельницької обласної державної адміністрації № 530-од від 19. 12. 2018 р. Про проведення ІІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році.

Член журі турніру юних математиків ім.проф. М.Ядренка 12.10.2019. Наказ № 345-од від 27.09.2019 Про проведення обласного етапу всеукраїнських учнівських турнірів.

Голова журі МАН 1 етапу 2022 р секції «Прикладна математика».

Підвищення кваліфікації з курсів дистанційного навчання. 248-КП від 1. 11. 2017 р.

Стажування в Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка (кафедра інтелектуальних та інформаційних систем факультету інформаційних технологій). Наказ № 42-КП від 20. 02. 2018 р. (6 місяців).

Курси підвищення кваліфікації педагогічної майстерності за програмою «Педагогічна майстерність» (згідно листа №16 від 29.01.2020)

Підвищення кваліфікації  (стажування) он-лайн, в дистанційній формі  в Університеті третього віку у Громадка гміни Громадка, Болеславецького повіту, Нижнєсілецького воєводства (Республіка Польща) терміном з 15.02.2021року до 28.05.2021 р. відповідно до наказу від 12.02.2021 №39-КП.(180 год)