Наявність вищої освіти (відповідної спеціальності або галузі знань)
Національний авіаційний університет.
Спеціальність: системи захисту від несанкціонованого доступу.
Кваліфікація: інженер-електротехнік

Наявність і рівень наукового ступеня та вченого звання
Кандидат технічних наук 05.13.21 – системи захисту інформації.
Доцент за кафедрою комп’ютерної інженерії.

Закордонне стажування
м. Пшеворськ, Вища школа соціальний та економічних наук.
Строк підвищення кваліфікації 3-18 квітня 2018 року.

Керівництво студентським конструкторським бюро кафедри КбКСМ 2020‑2021р.