Історія кафедри

хну

Кафедра кібребезпеки була організована в 1989 році в складі факультету машинобудування та радіоелектроніки і мала назву “Кафедра електронно-обчислювальних систем”.

На той час кафедру очолював кандидат технічних наук доцент Бардаченко В.Ф. Працівниками кафедри за сумісництвом працювали к.т.н. Графов Р.П. та три асистенти.

У 1991 році кафедра була включена в склад новоствореного факультету радіоелектроніки. В той час на кафедрі працювали два доценти (к.ф-м.н.), один доцент (к.т.н.) за сумісництвом та три асистенти. При кафедрі діяли одна науково-дослідна та чотири навчальних лабораторії.

В жовтні 1992 року кафедру очолив к.т.н., старший науковий співробітник, доцент Локазюк В.М. Кафедра почала інтенсивно створювати навчальні лабораторії, вести підготовку спеціалістів вищої кваліфікації. Викладачі кафедри працювали над проблемами технічної діагностики обчислювальних пристроїв та систем при науково-дослідній лабораторії діагностування мікропроцесорних пристроїв, що розташовувались на дослідно-експериментальній базі інституту. На той час на кафедрі працювало два доценти (д.т.н.), два доценти (к.т.н) за сумісництвом, п’ять асистентів. З 1995 року кафедру очолює д.т.н, проф. Локазюк В.М.До викладання курсів лекцій систематично залучались висококваліфіковані спеціалісти з інших університетів, зокрема, д.т.н., професор Байда М.П., д.т.н. Ротштейн О.П. та к.т.н., доцент Перевознiков С.І. з Вінницького технічного університету.

З 1996 року кафедра електронно-обчислювальних систем була перейменована на кафедру комп’ютерних систем та мереж.

З тих часів кафедрою пройдений великий шлях від початкового становлення і до ствердження її як випускаючого підрозділу з найвищими рейтинговими показниками. З червня 2005 року кафедру комп’ютерних систем та мереж очолив д.т.н., професор  М’ясіщев Олександр Анатолійович.

В 2016році  в зв’язку з відкриттям нової спеціальності “Кібербезпека” кафедру перейменовано на кафедру кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж.

З 1 вересня 2019 року кафедру очолив к.т.н., доцент Кльоц Юрій Павлович.

Навесні 2021 року кафедра успішно акредитувала освітню програму 125 “Кібербезпека” бакалаврського рівня.

В зв’язку з збільшенням кількості студентів з 1 вересня 2021 кафедра змінила назву на Кафедра Кібербезпеки і переміщена до 4-го навчального корпусу та збільшено кількість навчальних лабораторій.

Восени 2022 року кафедра успішно акредитувала освітню програму 125 “Кібербезпека” магістерського рівня.

Кльоц Ю.П.

Колектив кафедри складається з викладачів з науковими ступенями, що активно проводить наукові дослідження та займається вдосконаленням організації навчального процесу. Щорічно кафедра комп’ютерних систем та мереж займає призові місця в конкурсі випускаючих кафедр Хмельницького національного університету за якість організації навчально-методичної, викладацької і наукової роботи. Високий рівень кваліфікації викладачів кафедри є передумовою забезпечення відповідного рівня підготовки студентів як майбутніх фахівців.

студенти

На базі кафедри кібербезпеки створено спеціалізовані лабораторії безпеки інформаційно-комунікаційних систем, комплексних систем захисту, програмних і програмно-апаратних засобів захисту, мікропроцесорних систем, САПР, що оснащені сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням.

студенти з викладачем

Актуальні контакти кафедри знаходяться за посиланням.

Ми у соцмережах:

facebook

instagram