Бакалаврат

Кібербезпека – сучасна спеціальність, яка перебуває на піку актуальності і популярності.

Чому саме спеціальність 125 – Кібербезпека та захист інформації?

В нашому світі більшість інформації про діяльність і цінності людей, фірм, установ, організацій і цілих держав передається і зберігається із застосуванням в електронному вигляді. Цінність цієї інформації повною мірою усвідомлює лише той, хто хоче використати її для власної вигоди, а тому зацікавлених у заволодінні чужими даними і збагаченні за їх рахунок за найрізноманітнішими схемами завжди вистачає. Загрози втрати цінної та конфіденційної інформації на різних рівнях зумовлюють потребу у організації її захисту, усвідомлення чого у роботодавців з кожним днем стає все чіткішим.

Розробляти і експлуатувати програмне забезпечення, комп’ютерні системи та мережі, хмарні технології та технології інтернету-речей сьогодні можуть мільйони фахівців, а зробити їх справді захищеними і безпечними – одиниці.

Згідно досліджень компанії Cisco, кібербезпека сьогодні має критично важливе значення і нестачу в фахівцях, через що попит на фахівців з кібербезпеки у світі росте у тричі швидше порівняно з попитом на ІТ-фахівців. Це зумовлює підтримку розвитку спеціальності в нашій державі зі сторони міжнародних організації та високі вимоги до підготовки фахівців з кібербезпеки з однієї сторони, але і надає великі можливості щодо працевлаштування та отримання гідної оплати праці з іншої.

Зміст навчання.

Спеціальність 125 – Кібербезпека та захист інформації за освітньою програмою бакалавра забезпечує комплексність знань в галузі інформаційних технологій та технологій захисту інформації, передбачає вивчення технологій створення і експлуатації захищених програмних продуктів, виявлення загроз в програмному коді, організації комплексного захисту інформаційних систем, виявлення загроз і вторгнень, реагування на кібератаки і розслідування кіберінцедентів, а також багато інших цікавих і корисних аспектів інформаційної та кібербезпеки.

В рамках підготовки бакалаврів з кібербезпеки викладаються професійно-орієнтовані дисципліни, які допомагають нашим випускникам реалізувати себе фахівцями з інформаційних технологій та захисту інформації в найрізноманітніших сферах діяльності в Україні та за кордоном:

 • Основи інформаційної безпеки
 • Технології програмування та алгоритмізації
 • Операційні системи та технології їх захисту
 • Адміністрування та захист баз і сховищ даних
 • Теорія інформації та кодування
 • Прикладна криптологія
 • Безпека вебресурсів
 • Безпека безпроводових технологій та інтернету речей
 • Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
 • Компонентна база і схемотехніка систем захисту
 • Сигнали і процеси в системах захисту інформації
 • Технічний і криптографічний захист інформації
 • Технології виявлення вразливостей та вторгнень
 • Системи контролю доступу
 • Нормативно-правове забезпечення кібербезпеки
 • Комплексні системи захисту інформації
 • Моделювання систем захисту даних, оцінка ризиків і прийняття рішень
 • Управління інформаційною безпекою

Додаткові можливості в навчанні.

Четверта частина навчального часу освітньої програми виділена на формування індивідуальної освітньої траєкторії, що передбачає вибір дисциплін студентом за власним уподобанням. Ви можете обрати траєкторію з поглибленим вивченням:

 • мов і технології програмування (C, C++, C#, HTML, CSS, PHP, Java, Python, AspNet, Core MVC, MS SQL Server тощо);
 • технологій захисту інформації (аналіз шкідливого програмного коду, безпека інтернету речей, цифрова криміналістика, етичний хакінг тощо);
 • дисциплін з орієнтацією на потреби роботодавця (безпека банківської діяльності, безпека критичної інфраструктури тощо);
 • іноземних мов тощо.

Студенти мають можливість пройти навчання в мережній академії Cisco з одержанням міжнародного сертифікату як зі спеціалізованих курсів кібербезпеки, так з інших ІТ-курсів. Заняття в академії супроводжують викладачі кафедри кібербезпеки, які є сертифікованими інструкторами академії Cisco. Навчання в академії Cisco офіційно зараховується як виконання розділів навчальних дисциплін. Детальніша інформація за посиланням (http://cisco.khmnu.edu.ua/).

Забезпечення навчального процесу

В 2021 році випускова кафедра пройшла акредитацію освітньої програми Кібербезпека (бакалавр), в ході якої експерти Національного агентства забезпечення якості вищої освіти підтвердили відповідність самої програми, наявних лабораторій, програмного, технічного, методичного забезпечення, кадрового складу тощо вимогам забезпечення високого рівня освіти зі спеціальності Кібербезпека.

Для проведення занять використовується аудиторний фонд кафедри кібербезпеки та університету:

 • комп’ютерні класи з сучасними технічним і програмним забезпеченням;
 • спеціалізовані лабораторії кафедри кібербезпеки;
 • великі лекційні аудиторії та аудиторії для проведення лекційних і практичних занять.

Всі необхідні для навчання матеріали (робочі програми дисциплін, конспекти/презентації лекцій, методичні матеріали і завдання різних видів занять тощо) є доступними студенту у віртуальному модульному середовищі університету; прозорий контроль успішності здобувачами освіти забезпечується в системі «Електронний університет».

Матеріали дисциплін постійно оновлюються і актуалізуються виконується колективом кафедри з урахуванням останніх досягнень в галузі кібербезпеки, фахової співпраці з підприємствами, установами та організаціями регіону, власних та колективних наукових досліджень, участі викладачів і студентів в міжнародних проєктах: програма «Розробка навчальних матеріалів для українських університетів» за підтримки CRDF Global (Фонд цивільних досліджень та розвитку США); проєкт USA ID “Кібербезпека критично важливої інфраструктури”; модуль Жана Моне «Інтеграція рамок та політик кібербезпеки ЄС в Україні» проєкту Erasmus+ тощо.

Все це створює сприятливі умови для навчання за спеціальністю і відповідність набутих знань вимогам передових практик країн ЄС та світу.

Додаткова інформація

Всі іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Сприяємо переведенню студентів пільгових категорій з контрактної на бюджетну форму навчання.

Для бажаючих зайнятися науковими дослідженнями при кафедрі працює студентське конструкторське бюро та кіберполігон. Здобувачі освіти за спеціальністю мають можливість приймати участь в студентських олімпіадах, конкурсах робіт, тренінгах, хакатонах, наукових проєктах від регіонального до міжнародного рівня. За результатами участі в подібних проєктах формується імідж студента як фахівця вже під час навчання і отримуються пропозиції щодо працевлаштування.