Загальна інформація

Умови вступу на основі повної загальної середньої освіти

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну форму навчання на ОС “Бакалавр 125 Кібербезпека” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

Розрахунок конкурсного балу 

1. Середній бал із додатку до атестату (у 200-бальній шкалі) – ваговий коефіцієнт – 0,1;

2. Бал за три предмети ЗНО (у 200-бальній шкалі):

Українська мова – ваговий коефіцієнт  – 0,3;

Математика – ваговий коефіцієнт  – 0,3;

Біологія або історія України, або іноземна мова, або географія, або фізика, або хімія – ваговий коефіцієнт  – 0,3.

Приклад розрахунку конкурсного балу.

Перелік документів

Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі для здобуття ступеня бакалавра на базі повзної загальної середньої освіти:

– заява, заповнена особисто вступником;

– документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

– сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) 2019, 2020, 2021 та 2022 років;

– 3 копії документа, що посвідчує особу та громадянство (паспорт та довідка з Єдиного  демографічного реєстру);

– 3 копії довідки з податкової інспекції про ідентифікаційний код;

– 6 (шість) кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копію документів, що засвідчують право вступника на пільги при вступі (при наявності);

– довідка про можливість отримання “сільського коефіцієнту” (при наявності).

– копія приписного свідоцтва або військового квитка.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами підготовки (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

Терміни подачі документів

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня 2022 року;

Початок прийому заяв та документів – 14 липня 2022 року;

Закінчення прийому заяв:

  • о 18:00 16 липня 2022 – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів, творчих конкурсів;
  • о 18:00 22 липня 2022 – для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, а також вступних іспитів та творчих конкурсів, які були складені з 01 по 13 липня 2022;

Проведення вступних випробувань:

  • для вступників що претендують на місця державного та регіонального замовлень з 01 по 13 липня 2022 включно;
  • для вступників, які що претендують на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб з 14 по 22 липня 2022.
  • співбесіди проводяться з 17 до 19 липня 2022 року.

Терміни оприлюднення рейтингових списків та зарахування:

  • Рейтинговий список вступників, із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, оприлюднюється не пізніше  27 липня 2022 року.
  • Вступники які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення (принести оригінали документів) до 18.00 години 04 серпня 2022 року.
  • Зарахування вступників на денну форму навчання на основі повної загальної середньої освіти відбувається: за державним замовленням 05 серпня 2022 рокуза кошти фізичних та юридичних осіб (у кілька етапів), але не пізніше 30 вересня 2022 року.

Подання документів в електронній формі

Вступники на денну  та заочну форми навчання ОС “Бакалавр” на основі повної загальної середньої освіти (крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом) подаватимуть заяви про вступ виключно в електронній формі.

У Хмельницькому національному університеті  буде створений інформаційно-консультаційний центрякий у період вступної кампанії безкоштовно надаватиме послуги щодо реєстрації абітурієнтів та подачі ними електронних заяв у всі ВНЗ України. Центр буде розміщено в 3-му корпусі, аудиторія 103.

Детальніше про подачу та розгляд електронної заяви вступників до Хмельницького національного університету!