Вступникам до магістратури

Програма вступу

Тести для вступу до магістратури

У Хмельницькому національному університеті навчання на освітньому рівні «магістр» спеціальності 125 «Кібербезпека та захист інформації» триває 1 рік 4 місяці.

Відповідно до затверджених МОН умов прийому на спеціальність 125 «Кібербезпека та захист інформації» для здобуття ступеня магістр на бюджет та контракт набір буде проводитися за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ) загальної навчальної компетенції, ЄВІ з іноземної мови, та фахового іспиту:

Вагові коєфіцієнти:

  • 0.2 – оцінка ЄВІ загальної навчальної компетенції;
  • 0.2 – оцінка ЄВІ з іноземної мови (англійська);
  • 0.6 –  оцінка з фахового іспиту

Конкурсний бал  (КБ) розраховується по формулі:

де

  • П1 – оцінка ЄВІ загальної навчальної компетенції;
  • П2 – оцінка ЄВІ з іноземної мови (англійська);
  • П3 –  оцінка з фахового іспиту

Мінімум для вступу – 100 балів з кожної складової ЄВІ та фахового іспиту (не менше 10% тестових балів)

Якщо вступник вже має диплом магістра чи спеціаліста, він може вступати до магістратури за результатами вступних випробувань в університеті або на загальних умовах за результатами ЄВІ.

У 2023 році для здобуття освітнього ступеня магістр необхідною умовою є наявність мотиваційного листа.

Основні дати вступної компанії:

  • з 08 травня до 31 травня – реєстрація заяв на участь у вступних випробуваннях (ЄВІ, фаховий іспит);
  • з 01 липня по 30 листопада – реєстрація електронних кабінетів вступників;
  • з 31 липня до 18:00 21 серпня – реєстрація заяв на участь у конкурсному відборі.

Детальніше про терміни і основні дати можна дізнатись на сайті приймальної комісії ХНУ за посиланням.


ГАРАНТ ОПП 125 “КІБЕРБЕЗПЕКА ТА ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ” (МАГІСТРИ)
к.т.н., доцент Тітова Віра Юріївна
e-mail: titovav@khmnu.edu.ua