Магістратура

На сьогоднішній день внаслідок надзвичайно широкого використання інформаційних технологій в усіх сферах своєї діяльності суспільство стало вразливим до кібератак, які все частіше стають ефективним інструментом на шляху досягнення мети щодо несилового контролю та управління як об’єктами критичної інфраструктури держави, підприємств, так і окремо взятими громадянами та їх об’єднаннями. Тому, на сучасному етапі розвитку науки і техніки кібербезпека перетворюється на одну з найактуальніших задач високотехнологічного суспільства.

Спеціаліст з кібербезпеки займається розробкою програмних та програмно-апаратних комплексів для захисту комунікаційних мереж і електронних баз даних, тестує і вдосконалює власні і сторонні розробки для уникнення ризиків витоку інформації, що становлять державну або комерційну таємницю, конфіденційну інформацію, проєктує комплексні системи інформаційної безпеки та здійснює керування інформаційною безпекою як невеликих комерційних фірм, так і великих банківських установ і державних органів.

Тренди

Випускники кафедри застосовують набуті в ході навчання знання та практичні навички у сферах інформаційних технологій, програмування, кібербезпеки, захисту інформаційно-комунікаційних систем, що є однією зі складових безпеки сучасного цивілізованого світу.

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Основні зусилля на теперішньому етапі свого розвитку кафедра спрямувала на впровадження інноваційних технологій та методів у навчальний процес, а саме:

 • комп’ютерні аудиторії обладнані сучасною технікою та необхідним програмним забезпеченням;
 • захисти курсових проєктів та кваліфікаційних робіт відбуваються із застосуванням інтерактивних технологій та комп’ютерної техніки;
 • активно використовується віртуальне навчальне середовище Moodle та впроваджуються хмарні ресурси для збереження та передачі інформації;
 • вдосконалена система формування компетентностей магістерського рівня на підґрунті їх гармонізації з вимогами роботодавців.

Ці заходи спрямовані на підняття навчального процесу на новий рівень професійної активності студентів та сприяють підвищенню якості навчання.

навички

За час свого навчання наші студенти отримують знання та практичні навички, які допомагають їм реалізувати себе, як фахівців з інформаційної та кібербезпеки в найрізноманітніших сферах діяльності в Україні та за кордоном. У цьому їм допомагають наступні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • Англійська мова за професійним спрямуванням
 • Тестування інформаційних систем на проникнення
 • Проєктування та супровід систем захисту інформації
 • Моніторинг та менеджмент інформаційної безпеки
 • Побудова криптосистем та управління криптографічними ключами

Також, в рамках індивідуальної траєкторії навчання, яка реалізована в освітньому процесі Хмельницького національного університету, студенти можуть додатково, за власним бажанням, обирати дисципліни, які дозволять їм отримати більш глибокі знання, як з напряму кібербезпеки, так і з будь-якої іншої галузі, і, таким чином, самостійно формувати свої майбутні компетентності. Серед дисциплін вільного вибору, що викладаються для магістрів спеціальності «Кібербезпека», можна виділити:

 • розробка комп’ютерних систем на Java-платформі
 • цифрова криміналістика
 • реверс-інжиніринг
 • захист та моніторинг комп’ютерних мереж
 • обробка інформації з обмеженим доступом

ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

Рівень та якість знань, які можна отримати в ході навчання на кафедрі, дозволяють випускнику працювати:

 • керівником служби інформаційної та/або кібербезпеки установ та підприємств
 • менеджером систем інформаційної безпеки
 • розробником захищеного програмного забезпечення
 • аналітиком з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем
 • аналітиком загроз безпеки
 • аналітиком систем захисту інформації та оцінки вразливостей
 • професіоналом із організації захисту інформації з обмеженим доступом
 • професіоналом із організації інформаційної безпеки

У вас будуть усі передумови, щоб зайняти вищезазначені посади у:

 • фінансових організаціях та органах державного управління
 • органах силових структур, спецзв’язку та захисту інформації
 • відділах боротьби з кіберзлочинністю
 • відділах обслуговування систем інформаційної безпеки та кіберзахисту
 • великих ІТ-компаніях України (EPAM Systems, Infopulse і т.д.) та світу (Microsoft, Samsung Electronics тощо)
 • науково-дослідних центрах.

ПЕРЕВАГИ КАФЕДРИ

Співпраця кафедри з державними, промисловими та комерційними підприємствами регіону, вітчизняними та закордонними освітніми установами відображається в організації і проведенні спільних дослідних робіт, проходженні студентами навчальної, науково-дослідної та переддипломної практик.

Тому конкурентними перевагами наших випускників є:

 • можливість отримання подвійного диплому в Україні та Польщі
 • можливість отримання сертифікатів міжнародної академії Cisco, яка є партнером кафедри
 • удосконалення англомовної підготовки та досвіду міжнародного спілкування
 • проходження професійної практики, як в державних органах (Держспецзв’язок, Національна поліція України, МО України) так і в приватному секторі економіки (банківській сфері, підприємствах, установах, організаціях), та перспективи подальшого працевлаштування у цих установах та організаціях.

Основні дослідження на кафедрі проводяться у рамках таких наукових напрямів:

 • захист конфіденційної інформації у інформаційно-комунікаційних системах
 • штучний інтелект у вирішенні проблем безпеки інформаційно-комунікаційних мереж