Чешун Віктор Миколайович

У 1994 році закінчив Хмельницький технологічний інститут за спеціальністю “Обчислювальні машини, комплекси, системи та мережі” (кваліфікація інженер-системотехнік) з відзнакою та рекомендацією до вступу в аспірантуру. Після закінчення інституту працював в акціонерному комерційному банку “Поділля”. Восени 1994 року вступив до аспірантури Технологічного університету Поділля і почав працювати асистентом кафедри комп’ютерних систем та мереж зазначеного ВНЗ. На підставі проведених за період навчання в аспірантурі досліджень написав дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук на тему “Оптимізація послідовностей тест-векторів в процесі тестового комбінованого діагностування цифрових мікропроцесорних пристроїв”, яку захистив у 1999 році в спеціалізованій вченій раді Науково-виробничої корпорації “Київський інститут автоматики” за спеціальністю 05.13.05 – “Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем керування”.

Має більше 100 наукових праць.

Сфери наукової діяльності:

  • Захист інформації
  • Системи штучного інтелекту

Керівник наукової теми наукової теми «Методи та алгоритми підвищення ефективності розробки і взаємодії web-додатків підприємств та їх об`єднань». Шифр роботи 8-2018. Хмельницький:  ХНУ, 2018-2019р.

Офіційний опонент дисертації на здобуття наук. ступеня к.т.н.  Осолінського Олександра Романовича на тему «Інформаційно-вимірювальна система енергоспоживання мікроконтролерів» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, 2.07.2016, вчена рада К 58.082.02: Тернопільський національний економічний університет. – Режим доступу до автореферату: http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/4555

Керівництво студентським конструкторським бюро кафедри КбКСМ 2017‑2020р.

Робота в оргкомітеті та журі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни “Програмування мікропрограмних автоматів і мікроконтролерних систем” (2016р.,2017р.,2018р).

Робота в оргкомітеті та журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт “Інформаційні технології” (2015р.,2016р.,2017р.), Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Інформаційні системи та технології системи” (2018р.,2019р.,2020р.), зі спеціальності “Комп’ютерна інженерія” (2018р.,2019р.,2020р.).

Керівництво студентом, який зайняв призове місце у фіналі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: 1 місце, Чешун Дмитро Вікторович, IІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні технології», 2016р. Тема роботи «Розробка та підтримка WEB-додатків у віртуальному робочому середовищі»; 2 місце – Гаврилюк Роман Леонідович, Ференс Володимир Олександрович, Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерна інженерія”, 2019р. Тема роботи «Комбінований спосіб і засоби тестування схем оперативної пам’яті з довільним доступом».

Фахівець центру інформаційної безпеки та комп’ютерного забезпечення громадської організації ОСББ (з 2016р.).

Досвід роботи:

01.11.1992-01.07.1994 – інженер-програміст МПП «ТЕРМА»;

02.10.1995-18.05.1998 – начальник відділу АСУ Хмельницької обласної фірми «Фармація»;

20.12.1999-30.06.2009 – інженер-програміст Хмельницького комунального підприємства «Електротранс»;

1999-2020 – викладання в Хмельницькому національному університеті.

Наукове консультування ДП «Новатор» 2017-2021р.