«123 – Комп’ютерна інженерія»,

освітня програма «Програмування та захист комп’ютерних систем і мереж».
Освітні рівні – бакалавр та магістр.

Що таке комп’ютерна інженерія?

Комп’ютерна інженерія займається проектуванням та розробкою мікропроцесорів, комп’ютерів, суперкомп’ютерів, інших складових сучасних комп’ютерних систем і мереж, їх інтеграцією та дослідженнями в галузі робототехніки. Завдання, пов’язані з комп’ютерною інженерією, включають в себе написання програмного і мікропрограмного забезпечення для мікроконтролерних, мікропроцесорних та робототехнічних систем, а також розробку операційних систем.

Отже, комп’ютерна інженерія – це спеціальність, яка охоплює теоретичні основи і технології розробки, конструювання, реалізації та супроводу сучасної комп’ютерної техніки і водночас підтримується потужною підготовкою з програмування.

Що вивчається?

В рамках підготовки за освітньою програмою «Комп’ютерна інженерія: програмування та захист комп’ютерних систем і мереж» викладаються професійно-орієнтовані дисципліни, які допомагають нашим студентам реалізувати себе, як ІТ-фахівців, в найрізноманітніших сферах діяльності в Україні та за кордоном, а саме:

 • технології безпечного програмування
 • мережні інформаційні технології
 • мережні операційні системи
 • комп’ютерна схемотехніка
 • моделювання комп’ютерних систем
 • комп’ютерні мережі (проектування, адміністрування та супровід)
 • системи на програмованій логіці
 • проектування комп’ютерних та кіберфізичних систем
 • комп’ютерні системи штучного інтелекту
 • теорії ризиків та прийняття рішень

Також, в рамках індивідуальної траєкторії навчання, яка реалізована в освітньому процесі Хмельницького національного університету, студенти можуть додатково, за власним бажанням, обирати дисципліни, які дозволять їм отримати більш глибокі знання з одного чи кількох напрямів комп’ютерної інженерії і, таким чином, самостійно формувати свої майбутні фахові компетентності. Серед дисциплін вільного вибору, що викладаються для освітньої програми «Комп’ютерна інженерія: програмування та захист комп’ютерних систем і мереж», можна виділити:

 • програмно-апаратне забезпечення мобільних пристроїв
 • веб-технології
 • проектування мікропроцесорних та мікроконтролерних систем
 • програмування мікроконтролерних систем
 • технології програмування на Java
 • захист інформації в комп’ютерних системах
 • проектування цифрових керуючих систем
 • комп’ютерні телекомунікаційні системи
 • технічна діагностика комп’ютерних систем та мереж
В ході вивчення професійно-орієнтованих та вибіркових дисциплін студенти опановують:
 • операційні системи:

технології:

технології:

cистеми керування базами даних:

та отримують фундаментальні знання:
 • сучасних мов і технологій програмування
 • апаратно-програмних засобів ІТ
 • технічних засобів захисту інформації
 • методів оцінки ризиків та прийняття рішень в галузі ІТ
 • систем діагностики і тестування
 • розподілених та кластерних комп’ютерних систем
 • локальних, глобальних та корпоративних комп’ютерних мереж.
Які перспективи працевлаштування?

Розробка і впровадження інформаційних технологій в галузі комп’ютерних систем на сьогодні є дуже актуальним завданням у всьому світі. Тому комп’ютерна інженерія – одна з найбільш затребуваних спеціальностей в Європі. Основними місцями роботи майбутніх випускників є: великі промислові підприємства, банки, державні служби, фірми та компанії, що спеціалізуються на:

 • інформаційних технологіях та інформаційних послугах
 • програмуванні
 • проектуванні, супроводі та адмініструванні комп’ютерних систем та мереж
 • розробці інтернет-сервісів та мобільних технологій
 • проектуванні розумних апаратних пристроїв
 • обслуговуванні систем інформаційної безпеки та кіберзахисту
Які переваги вибору?

Серед переваг навчання на кафедрі кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж можна виділити:

 • потужну науково-методичну базу, яка дозволяє отримати високий рівень кваліфікації за фахом
 • працевлаштування студентів, починаючи з 2-го курсу, завдяки супроводу та практичній допомозі викладачів
 • можливість паралельного навчання в Європейських країнах та одержання подвійного диплому