Члени СКБ КбКСМ:

Мартинюк Юрій Сергійович, ст.гр. КІ-15-1

Повх Андрій Ігорович, ст.гр. КІ-15-1

Ничик Вадим Юрійович, ст.гр. КІ-15-1

Гаврилюк Кристина Юріївна, ст.гр. КІ-15-1

Бойко Аніта Олексіївна, ст.гр. КІ-16-2

Гаврилюк Роман Леонідович, ст.гр. КІ-16-2

Ференс Володимир Олександрович, ст.гр. КІ-16-2

Стопчак Олександр Олександрович, ст.гр. КБ-17-1

Кизима Катерина Анатоліївна, ст.гр. КІ1м-17-1

Козак Сергій Вікторович, ст.гр. КІ1м-17-1

Чешун Дмитро Вікторович, ст.гр. КІ1м-17-1

Керівник СКБ КбКСМ:

Чешун Віктор Миколайович, к.т.н., доцент кафедри КбКСМ – cheshunvictor@gmail.com

Розробки членів СКБ КбКСМ

Розробка 1 – бінарний годинник

Опис розробки.

Бінарний годинник є різновидом годинників, що відображують показники в нетрадиційній формі із застосуванням двійково-десяткової системи чисел.

Табло годиника має три стовпчика по два ряди світлодіодів. Перший стовпець показує години, другий – хвилини, третій – секунди. Всі стовпчики мають однакову структуру, але можуть відрізнятися кількістю світлодіодів (для годин потрібно показувати менші числа, тому кількість світлодіодів на 1 менша).

Перший ряд вогників у стовпці, що відображає годинник, що показує першу цифру, десятки, а другий, другу цифру – одиниці. Кожний ряд містить у собі від двох до чотирьох вогників, кожен з яких передбачає ступінь двійки. Так самий нижній вогник являє 2 в ступені «0». Таке значення приймається за одиницю. Аналогічним чином визначаються інші цифри показників годинника.

За допомогою кнопок встановлюється поточний час.

Розробка 2 – мелодійний електронний дзвінок з мікроконтролерним керуванням

Опис розробки.

Мелодійний дзвінок може застосовуватись як дверний або в інших застосуваннях. Для керування роботою дзвінка в нього є дві кнопки:

  • перша кнопка підключена до виводу Reset мікроконтролера і використовується для перебирання. Принцип перебору заснований на тому, що регістри загального призначення (РОН) зберігають свої значення після скидання.
  • друга кнопка активізує запуск виконання обраної мелодії. Під час звучання мелодії горить світлодіод.

В дзвінку запрограмовано 4 простих мелодії, кількість мелодій і їх тривалість обмежена об’ємом flash-пам’яті мікроконтролера.

Публікації членів СКБ КбКСМ

Публікація наукових статей:

  1. Методи аналізу та синтезу розробки web – додатків [Текст] / Ю. О. Гунченко, В. М. Джулій, С. Р. Красильников, Л. В. Солодєєва, Д. В. Чешун // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2017. – Вип. 57. – C. 96-104.
  2. Муляр І.В. Керування електронними пристроями за допомогою жестів / І.В.Гурман, І.В. Муляр, С.В. Козак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017. – Вип. №57. – C.144-154.
  3. Муляр І.В. Голосове керування віддаленими пристроями через мережу інтернет/ О.А. Мясіщев, І.В. Муляр, В.М. Лоза, С.В. Козак (студент) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2017 – Вип. № 55. – C. 62-71
  4. Мясіщев О.А., Козак С.В. Голосове управління обладнанням через Android пристрій. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Naukowa mysl informacyjnej powieki- 2017»,Tom 6 : Matematyka . Techniczne nauki . Wspolczesne informacyjne technologie . Geografia i geologia . Budownictwo i architektura . Przemysl: Nauka i studia -80 str. – c. 47-50

Участь в науково-практичних конференціях (тези доповідей):

  1. І.В. Муляр. Управління електронними пристроями за допомогою жестів. / Муляр І.В ., Козак С.В . // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів; Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка; [Текст] / За загальною редакцією к.пед.н ., заслуженого працівника освіти України генерал-майора І.В . Толока. — К. : ВІКНУ, 2017. — c.95
  2. Джулій В.М. Методи синтезу розробки Web-додатків / В.М. Джулій, Д.В. Чешун, Л.В. Солодєєва /Тези доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє” 24 листопада 2017 року.– К. : ВІ КНУ, 2017. – C.33