Члени СКБ КбКСМ:

Зацепіна Орислава Олександрівна, ст.гр. КБ-17-1

Савіцька Ольга Олегівна, ст.гр. КБ-17-1

Стопчак Олександр Олександрович, ст.гр. КБ-17-1

Анікін Володимир Андрійович, ст.гр. КБ-18-1

Гунявий Денис Андрійович, ст.гр. КБ-18-1

Шевчук Олена Павлівна, ст.гр. КБ-18-1

Бойко Аніта Олексіївна, ст.гр. КІ-16-2

Гаврилюк Роман Леонідович, ст.гр. КІ-16-2

Горбач Галина Степанівна, ст.гр. КІ-16-2

Сисоєва Катерина Володимирівна, ст.гр. КІ-16-2

Ференс Володимир Олександрович, ст.гр. КІ-16-2

Козенюк Олег Миколайович, ст.гр. КІ1м-18-1

Бадіміна Лариса Андріївна, ст.гр. КІ1м-17-1

Кизима Катерина Анатоліївна, ст.гр. КІ1м-17-1

Чешун Дмитро Вікторович, ст.гр. КІ1м-17-1

Керівник СКБ КбКСМ:

Чешун Віктор Миколайович, к.т.н., доцент кафедри КбКСМ – cheshunvictor@gmail.com

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ «ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ»

До участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інформаційні системи та технології» за результатами першого відбіркового етапу пройшли три роботи членів СКБ КбКСМ:

 1. Савіцька Ольга Олегівна (кер. Джулій В.М.) Робота «Метод та алгоритми виявлення порушення інформаційної безпеки при ddos-атаках», Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності “Інформаційні системи та технології”
 2. Бойко Аніта Олексіївна (кер. Чешун В.М.) Робота «Автоматизована система збору інформації персоналу», Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності “Інформаційні системи та технології”
 3. Сисоєва Катерина Володимирівна (кер. Чешун В.М.) Робота «Інтелектуальна обробка інформації в корпоративних сховищах даних», Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності “Інформаційні системи та технології”

За результатами експертного рецензування робота Савіцької  Ольги була рекомендована до участі на підсумковій конференції конкурсу. Оля успішно справилася з представленням результатів роботи і отримала диплом другого ступеня.

Вітаємо Олю і дякуємо всім учасникам конкурсу !!!

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ «КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»

До участі у другому етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Комп’ютерна інженерія» за результатами першого відбіркового етапу пройшли 2 роботи членів СКБ КбКСМ:

 1. Гаврилюк Роман Леонідович, Ференс Володимир Олександрович (кер. Чешун В.М.) Робота «Комбінований спосіб і засоби тестування схем оперативної пам’яті з довільним доступом», Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерна інженерія”
 2. Горбач Галина Степанівна (кер. Чешун В.М.) Робота «Ілюстраційна модель пристрою множення», Всеукраїнський конкурс наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерна інженерія”

За результатами прилюдного захисту роботи Гаврилюк Роман, Ференс Володимир отримали диплом другого ступеня.

Вітаємо Романа і Володимира і дякуємо всім учасникам конкурсу !!!

Розробки членів СКБ КбКСМ

Макетний мікроконтролерний стенд для дослідження елементів логіки при виконанні лабораторних робіт з дисципліни комп’ютерна схемотехніка

Опис розробки.

Макетний мікроконтролерний стенд реалізовано на основі мікроконтролера ATMEGA 8.

Стенд призначений для дослідження базових елементів логіки, що реалізують операції з двома вхідними сигналами, при виконанні лабораторних робіт з дисципліни комп’ютерна схемотехніка. Сигнали для перевірки  елементів логіки формуються тригерним генератором на мікросхемі КР1533ТМ2. Значення вихідних сигналів елементів логіки виводяться на світлодіоди, комбінації вхідних і вихідних сигналів виводяться на чотирьохрозрядний семисегментний індикатор.

Макетний мікроконтролерний стенд для дослідження схем регістрів при виконанні лабораторних робіт з дисципліни комп’ютерна схемотехніка

Опис розробки.

Макетний мікроконтролерний стенд реалізовано на основі мікроконтролера ATMEGA 8.

Стенд призначений для дослідження схем регістрів в корпусах DIP16. Робочі і керуючі сигнали для перевірки регістрів встановлюються виконавцем з допомогою двопозиційних перемикачів, мікроконтролером демонструється робота регістра з установленими сигналами в різних режимах і виводяться значення комбінацій вхідних і вихідних сигналів на чотирьохрозрядний семисегментний індикатор.

Публікації членів СКБ КбКСМ

Публікація наукових статей:

 1. Кизима К. А. Інтегральний критерій оцінки методів тестування додатків для мобільних пристроїв / В. О. Браун, В. М. Джулій, К. А. Кизима, Д. О. Сєлюков, Л. В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – Київ : ВІКНУ, 2018. – Вип. 61. – C. 40-49. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7010
 2. Бадіміна, Л.А. Генетичні алгоритми в синтезі діагностичних тестів для цифрових пристроїв / Л. А. Бадіміна, В. М. Чешун, В. І. Чорненький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2018. – № 2. – С. 92-99. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/8247
 3. Джулій, В.М. Метод виявлення та протидії розподіленим атакам, спрямованим на відмову в обслуговуванні [Текст] / В. М. Джулій, В. І. Чорненький, О. О. Савіцька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2019. – №2. – С. 122-127. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/7660

Участь в науково-практичних конференціях (тези доповідей):

 1. Бадіміна Л.А. Синтез дискретних діагностичних тестів із застосуванням генетичних алгоритмів / Л.А. Бадіміна, В.М. Чешун // Інтелектуальний потенціал – 2018» – збірник наукових праць молодих науковців і студентів з нагоди 30-річчя підготовки ІТ-фахівців в ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2018. –  Ч.3. – С.5-9. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10114
 2. Чешун К.А. Дослідження методів тестування додатка для мобільних пристроїв / К.А. Чешун, В.М. Джулій, В.С. Орленко // Інтелектуальний потенціал – 2018» – збірник наукових праць молодих науковців і студентів з нагоди 30-річчя підготовки ІТ-фахівців в ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2018. –  Ч.5. – С.69-73. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10118
 3. Зацепіна О.О. Метод планування дій в реальному масштабі часу / С.М. Жовнір, О.О. Зацепіна, В.О. Бойчук // Інтелектуальний потенціал – 2018» – збірник наукових праць молодих науковців і студентів з нагоди 30-річчя підготовки ІТ-фахівців в ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2018. –  Ч.5. – С.28-30. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/10111