Члени СКБ КбКСМ:

Чорненький Святослав Віталійович, ст.гр. КІ1-20-1

Кобець Яна Ростиславівна, ст.гр. КБ-20-1

Савіцька Ольга Олегівна, ст.гр. КБ-17-1

Стопчак Олександр Олександрович, ст.гр. КБ-17-1

Анікін Володимир Андрійович, ст.гр. КБ-18-1

Гунявий Денис Андрійович, ст.гр. КБ-18-1

Качинський Владислав Олегович, ст.гр. КБ-18-1

Нагребецький Олексій Валентинович, ст.гр. КБ-18-1

Шевчук Олена Павлівна, ст.гр. КБ-18-1

Хмельовський Віктор Русланович, ст.гр. КБ-19-1

Якубець Анастасія Володимирівна, ст.гр. КБ-19-1

Гавронський Віталій Євгенович, ст.гр. КІ1м-19-1

Гончар Ростислав Михайлович, ст.гр. КІ1м-19-1

Керівники СКБ КбКСМ:

Чешун Віктор Миколайович, к.т.н., доцент кафедри КбКСМ – cheshunvictor@gmail.com

Орленко Вікторія Сергіївна, к.т.н., доцент кафедри КбКСМ – orlenkovs@khmnu.edu.ua

Творчі проєкти членів СКБ

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА ОЧИМА СТУДЕНТА СТАРШОГО КУРСУ (ВОЛОДИМИР АНІКІН)

З черговою ініціативою виступив член СКБ КбКСМ, ст.гр. КБ-18-1 Володимир Анікін.

З урахуванням досвіду вивчення дисципліни «Програмні і програмно-апаратні засоби захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу» Володя запропонував власне бачення постановки лабораторної роботи «Використання програмно-апаратного комплексу Sentinel LDK для захисту інформаційних ресурсів шляхом створення апаратних ключів». Лабораторна робота для студентів гр. КБ-19-1 була проведена Володимиром Анікіним і доцентом Муляром І.В. 25.03.2021р. у відповідності з розкладом занять. Наявність двох підходів до організації заняття надала студентам другого курсу право вибору кращого за власними уподобаннями, сприяла активізації навчального процесу і надала підстави для дискусійного обговорення перспектив удосконалення освітнього процесу як серед студентів, так і серед викладачів кафедри.

ВОЛОДИМИР АНІКІН ПРОВІВ ЛЕКЦІЮ “ШАХРАЙСТВО В ІНТЕРНЕТІ”

3.02.2021р. член СКБ КбКСМ, студент групи КБ-18-1 Володимир Анікін провів лекцію “Шахрайство в Інтернеті” для учнів 9-11 класів шкіл міста, в рамках проекту “Маніпуляції – ні” ради міського учнівського самоврядування “Нова генерація міста”.

Учні дізналися багато нового про актуальні шахрайські злочинні схеми, про те як від них захиститися, а також про передбачену законом відповідальність зловмисникам.

У всіх залишились позитивні враження, а школярі ще раз переконалися в тому наскільки важливо бути обережними в мережі та наскільки питання кібербезпеки актуальне в житті звичайної людини.

ДИЗАЙН-ПРОЄКТИ ДЛЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НПК МНІС «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ 2020» ПРОПОНУЄ ХМЕЛЬОВСЬКИЙ ВІКТОР

Член СКБ КбКСМ Хмельовський Віктор запропонував власне бачення дизайну обкладинок збірників наукових праць молодих науковців і студентів за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020», а також сертифікатів учасників зазначеної конференції. Дизайн-проєкти прийнято оргкомітетом конференції для використання.

УЧАСТЬ У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ КОНКУРСІ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ «КІБЕРБЕЗПЕКА» (ВОЛОДИМИР АНІКІН)

Член СКБ КбКСМ Володимир Анікін пройшов перший відбірковий етап Всеукраїнського конкурсу Студентських наукових робіт зі спеціальності «Кібербезпека» і буде представляти Хмельницький національний університет з роботою «Симетричний алгоритм нелінійного шифрування з можливістю стеганографічного застосування» в фіналі конкурсу, який буде проходит на базі Національного університету «Львівська політехніка». Бажаємо успіху Володі !!!

Практичні результати

ЕЛЕКТРОННИЙ «ЖУЧОК» (ПРИЙМАЧ-ПЕРЕДАВАЧ) ВІД ВІКТОРА ХМЕЛЬОВСЬКОГО

Однією із проблем організації навчального процесу зі спеціальності «Кібербезпека» є відсутність можливості придбання закладних пристроїв підслуховування – так званих «жучків». Для виявлення закладних пристроїв при виконанні лабораторного практикуму колективом кафедри запропоноване використання різноманітних приймачів і передавачів сигналів: пристроїв системи «Розумний будинок Xiaomi», елементів обладнання для гри «Полювання на лис». Своє рішення закладного пристрою запропонував член СКБ КбКСМ, ст.гр. КБ-19-1 Віктор Хмельовський.

Віктор виготовив і продемонстрував в роботі експериментальний зразок елементарного малопотужного приймача-передавача звуку радіоканалом.

Розробка Віктора пройшла випробування і рекомендована до використання в лабораторному практикумі з виявлення засобів підслуховування та каналів витоку інформації.

Захист результатів наукових досліджень:

Гавронський В. Є. Метод тестування на проникнення, як засіб забезпечення безпеки корпоративної мережі : дипломна робота магістра : 123 Комп’ютерна інженерія / В. Є. Гавронський ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 72 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9370 Результати впроваджено ХПК «Львівська політехніка» для підвищення стабільності роботи мережі та унеможливлення кібервтручання у власні інформаційні ресурси.

Гончар Р. М. Метод формування шифрів зсуву із застосуванням оптимального кодування Хаффмена для підвищення ефективності захисту комп’ютерних систем : дипломна робота магістра : 123 Комп’ютерна інженерія / Р. М. Гончар ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 146 с. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9410

Публікація наукових статей:

Гавронський Віталій:

  1. Слободян М.О. Генерування широкосмугових хаотичних сигналів для прихованої передачі інформації в телекомунікаційних системах / М.О. Слободян, А.А. Таранчук, В.Є. Гавронський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 4, т. 1. – С. 192-198. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9715
  2. Слободян М. О. Покращення безпеки та модель антивірусних інтелектуальних приманок в корпоративних комп’ютерних мережах / М. О. Слободян, А. А. Таранчук, В. Є. Гавронський // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 4, т. 1. – С. 192-198. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9578

Анікін Володимир:

Симетрична криптосистема з нелінійним шифруванням та можливістю контролю шифротексту з метою маскування / В.М. Джулій, І.В. Муляр, В.С. Орленко, В.Ю. Тітова, В.А. Анікін // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 6. – С. 33-38. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/VKNU-TS-2020-N6-291.pdf.

Нагребецький Олексій:

Базові операції алгоритму формування шифрів зсуву із застосуванням ентропійного кодування Хаффмена / О. С. Андрощук, О. В. Нагребецький, В. С. Орленко, В. М. Чешун, А. І. Катаєва // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2020. – № 6. – С. 7–12. http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/03/VKNU-TS-2020-N6-291.pdf

Участь в науково-практичних конференціях (тези доповідей):

Анікін Володимир:

Анікін В.А., Муляр І.В. Симетричний алгоритм нелінійного шифрування з можливістю стеганографічного застосування / В. Є. Гавронський, І. В. Муляр, В. В. Яцків // Збірник наукових праць молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020» , 9-10.11.2020, ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – Частина 2. – С. 93–97. http://ksm.khnu.km.ua/wp-content/uploads/sites/12/2020/12/p2.pdf

Гавронський Віталій:

Гавронський В.Є. Метод тестування на проникнення як засіб забезпечення безпеки корпоративної мережі / В. Є. Гавронський, І. В. Муляр, В. В. Яцків // Збірник наукових праць молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020» , 9-10.11.2020, ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – Частина 2. – С. 23–26. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9634

Гончар Ростислав:

Оптимальне нерівномірне кодування в підвищенні криптостійкості шифрів / В. М. Чешун, В. С. Орленко, В. К. Шваб, Р. М. Гончар, С. М. Халіманенко // Тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції “Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє”. – К. : ВІКНУ, 2020. 27.11.2020р.– Том 1. – С. 65–66. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9657

Гончар Ростислав, Нагребецький Олексій:

Гончар Р. М. Оптимальне кодування як засіб підвищення захищеності передачі шифрованих даних / Р. М. Гончар, О. В. Нагребецький, В. С. Орленко, В. М. Чешун // Збірник наукових праць молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020» , 9-10.11.2020, ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – Частина 2. – С. 26–34. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9635

Нагребецький Олексій:

  1. Казіміров В. О. Метод захисту від загрозливих програм, заснований на реалізації контролю доступу до файлових об’єктів / В. О. Казіміров, С. В. Мостовий, О. В. Нагребецький, В. С. Орленко // Збірник наукових праць молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020» , 9-10.11.2020, ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – Частина 2. – С. 50–53. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9639
  2. Андрощук О. С. Оцінка ефективності методу прогнозування взаємоблокувань процесів в комп’ютерній системі / О. С. Андрощук, І. І. Горчилов, О. В. Нагребецький // Збірник наукових праць молодих науковців і студентів «Інтелектуальний потенціал – 2020», 9-10.11.2020, ХНУ. – Хмельницький: ПВНЗ УЕП, 2020. – Частина 2. – С. 5–9. http://elar.khnu.km.ua/jspui/handle/123456789/9630