КБКСМ – учасник проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України»

30 березня 2021 року відбулась церемонія запуску освітнього компонента проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» та оголошення ЗВО, які пройшли до програми.

В рамках проєкту USAID Cybersecurity Activity Хмельницький національний університет отримав відзнаку про участь у проєкті USAID “Кібербезпека критично важливої інфраструктури України”!

Участь в проекті дозволить покращити теоретичну та практичну складові підготовки фахівців з кібербезпеки. Також проект передбачає навчання викладачів кафедри кібербезпеки та комп’ютерних систем і мереж в провідних навчальних закладах США.

Проєкт USAID Cybersecurity Activity – програма задля покращення вищої освіти в галузі кібербезпеки. Це 4-річна програма USAID, спрямована на посилення стійкості критично важливої інфраструктури України до кібератак шляхом налагодження співпраці між урядом, приватним сектором, науковою спільнотою та громадськими організаціями. Проєкт реалізується завдяки підтримці американського народу, наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

До учасників церемонії з промовами звернулись:

Сюзан Кутор – заступниця директора Місії Агентства США з міжнародного розвитку в Україні, Білорусі та Молдові.

Артур Селецький – заступник Міністра освіти і науки з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Тімоті Дубел – керівник проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Олександр Потій – заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Хмельницький національний університет представили проректор з НПР Матюх С.А. та завідувач кафедри КБКСМ Кльоц Ю.П.

Партнерами Хмельницького національного університету в проєкті стали Західноукраїнський національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний університет «Львівська політехніка», Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Національний університет «Запорізька політехніка», Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Одеський національний політехнічний університет, Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку, Національний університет “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Харківський національний університет радіоелектроніки, Маріупольський державний університет.

Кожному обраному закладу вищої освіти планується надати доступ до хмарних кіберполігонів, що дозволить викладачам контролювати та оцінювати практичні навички своїх студентів під час захисту різних мереж від різноманітних кіберзагроз. Досвід і напрацювання учасників проєкту планується розповсюдити серед ЗВО України з метою підвищення якості підготовки фахівців зі спеціальності 125-Кібербезпека.

Трансляцію зустрічі можна переглянути за посиланням https://fb.watch/4yNuVgcRNW/