Кльоц Юрій Павлович

e-mail:   klots@khmnu.edu.ua

Освітня кваліфікація:

1998 – закінчив з відзнакою Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Комп’ютерні та інтелектуальні системи і мережі»

2007 – захистив кандидатську дисертацію «Методи та засоби безсловникового пошуку несправностей в цифрових системах» за спеціальністю 05.13.13 «Обчислювальні машини, системи та мережі» в ДНВК «Київський інститут автоматики»

2008 – отримав вчене звання доцента за кафедрою системного програмування

Професійний шлях:

1998 – 2004 – інженер, аспірант, асистент, старший викладач кафедри комп’ютерних систем і мереж ХНУ

2004 – 2019 – старший викладач, доцент кафедри системного програмування ХНУ

з 2014 – керівник інформаціно-комп’ютерного центру ХНУ

з 2018 – інструктор Cisco академії ХНУ

з 2019 – займає посаду завідувача кафедри кібербезпеки ХНУ

Сфера наукових інтересів:

  •     Комп’ютерні мережі

Навчальний посібник:

  • Савенко О.С., Кльоц Ю.П., Лисенко С.М. Системне програмне забезпечення: навчальний посібник / О.С. Савенко, Ю.П. Кльоц, С.М. Лисенко. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – 403с. (Навчальний посібник з грифом Хмельницького національного університету)

Дисципліни:

для бакалаврів:

  • Технології програмування на Java
  • Комп’ютерні мережі

для магістрів:

  • Теорія і проектування КСМ

для докторів філософії:

  • Моделювання комп’ютерних систем і мереж

Підвищення кваліфікації (за останні 5 років)

  • Cisco IT Essential (2019р.)
  • Стажування в Одесі (2018р.)

Участь у журі обласного конкурсу “Мала академія наук України”, 2016-2020рр. Секція «Комп’ютерні науки».

Офіційний опонент на дисертаційні роботи:

  1. Сугак Г.С., ОНПУ, 2016 р.
  2. Ахмеш Тамем ОНПУ, 2020р.

Член журі Всеукраїнської студентської олімпіади «Технічна діагностика обчислювальних пристроїв та систем». м. Одеса, 10-12 квітня 2018р.

Робота в оргкомітеті та журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Інформаційні системи та технології системи” (2020р.) та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності “Комп’ютерна інженерія”(2020р.)

Фахівець центру інформаційної безпеки та комп’ютерного забезпечення громадської організації ОСББ (з 2019р.).

Начальник інформаційно-комп’ютерного центру з 1.09.2014р.

Наукове консультування ДП «Новатор» 2017-2020р.