Захист кваліфікаційних робіт освітнього рівня бакалавр

Підсумковим етапом  навчання здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня кафедри кібербезпеки ХНУ став захист кваліфікаційних робіт, який відбувся у період з 12 по 15 червня 2023 року.

Для захисту була сформована державна екзаменаційна комісія, головою якої виступив стейкхолдер-роботодавець фахівець-практик, технічний директор ТОВ “Хмельницькінфоком” В’ячеслав Вовк. До складу комісії увійшли заступник декана факультету ІТ Оксана Онишко, завідувач кафедри кібербезпеки Юрій Кльоц та гаранти освітніх програм ХНУ зі спеціальності «Кібербезпека» першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівня вищої освіти Віктор Чешун і Віра Тітова.

В 2023 році випускники кафедри представили до захисту 18 робіт, у яких продемонстрували здатність використовувати і впроваджувати технології інформаційної та кібербезпеки у різних сферах професійної діяльності відповідно до наявних ризиків та імовірних загроз, згідно вимог національних та міжнародних стандартів і практик, законодавчої та нормативно-правової бази України.

Роботи випускників присвячені актуальним питанням створення і впровадження систем захисту від мережевих атак, захисту технологій і засобів розумного будинку, управління інформаційною безпекою в системах інтернет-банкінгу, запобігання витоку та захисту конфіденційної інформації,  виявлення аномального трафіку на основі сигнатур, захисту інформаційних ресурсів із застосуванням штучного інтелекту, контролю та управління доступом, комплексного забезпечення інформаційної безпеки та комплексного антивірусного захисту, розгортання дротових комп’ютерних мереж та бездротових сенсорних мереж військового призначення тощо із захистом від несанкціонованого доступу та впливу.

Результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами освіти бакалаврського рівня підтвердили якість отриманих за чотири роки навчання у ХНУ знань та вміння застосовувати набуті результати навчання у професійній діяльності.

Члени державної екзаменаційної комісії та колектив кафедри кібербезпеки щиро вітають студентів-випускників із успішним захистом кваліфікаційних робіт бакалавра.