ОЗП.01 Вища математика
ОЗП.02 Дискретна математика
ОЗП.03 Фізика
ОЗП.04 Англійська мова
ОЗП.05 Теорія електричних та магнітних кіл і сигналів
ОЗП.06 Теорія ймовірності та математична статистика
ОЗП.07 Громадянське суспільство, економіка та управління
ОЗП.08 Кібернетичне право
ОЗП.09 Культурологія, культура мовлення, етика та естетика
ОЗП.10 Філософія
ОЗП.11 Безпека життєдіяльності, охорона праці, цивільний захист та екологічна безпека

ОПП.01 Основи інформаційної безпеки
ОПП.02 Технології безпечного програмування
ОПП.03 Стандарти і політики кібербезпеки
ОПП.04 Теорія передачі і захисту даних
ОПП.05 Мережеві операційні системи
ОПП.06 Захищені бази даних
ОПП.07 Електроніка і схемотехніка систем захисту
ОПП.08 Програмні і програмно-апаратні засоби захисту інформаційних систем від несанкціонованого доступу
ОПП.09 Захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах
ОПП.10 Безпека Web-ресурсів
ОПП.11 Безпека безпроводових і мобільних технологій
ОПП.12 Прикладна криптологія
ОПП.13 Моделювання систем захисту даних, оцінка ризиків і прийняття рішень
ОПП.14 Комплексні системи захисту інформації: проектування, впровадження, супровід
ОПП.15 Управління інформаційною безпекою
ОПП.16 Проектно-технологічна практика
ОПП.17 Переддипломна практика
ОПП.18 Кваліфікаційна робота